Category Archives: ý tưởng sáng tạo

Giám đốc Sáng tạo Ogilvy: “Người làm sáng tạo vẫn cần xem trọng tư duy kinh doanh”

Bà Tiên Võ – Giám đốc Sáng tạo của T&A-Ogilvy – Ogilvy Việt Nam khẳng định, người làm sáng tạo, đặc biệt là những người đứng đầu, cần xem trọng tư duy kinh doanh. Bà Tiên Võ có nhiều năm đảm nhận các vị trí sáng tạo cấp cao tại các công ty truyền thông […]