Chức năng website giới thiệu công ty, dịch vụ

1. Quản trị bài viết

 • Thêm trang nội dung không giới hạn
 • Trình soạn thảo trực quan như word
 • Nhúng audio, video, flash vào nội dung
 • Quản lý (Thêm sửa xóa) danh mục tin tức
 • Tùy chọn ẩn/hiện danh mục tin

2. Slideshow

 • Slide chuyển đổi ảnh động. Nhiều hiệu ứng sinh động.

3.Trang cá nhân của thành viên

 • Quản lý thông tin tài khoản

4. Quản lý quảng cáo

 • Tạo các banner cho chiến dịch khuyến mại
 • Thay đổi hình nền web
 • Định vị hiển thị quảng cáo
 • Định dạng ảnh banner, quảng cáo jpg, gif, swf

5. Công cụ tiện ích

 • Liên kết và chia sẻ mạng xã hội Facebook, Google+ , Youtube …
 • Livechat trực tuyến trên website mà không cần đăng nhập
 • Tích hợp bản đồ số (google map)
 • Tạo bình chọn
 • Sơ đồ website (Sitemap)

6. Tài khoản quản trị

 • Thêm tài khoản mới
 • Đổi mật khẩu
 • Quản lý danh sách tài khoản
 • Phân quyền tài khoản
 • 7. Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO)

 • Tối ưu cấu trúc website và liên kết
 • Tối ưu trang nội dung (Thiết lập tiêu đề, mô tả, từ khóa)
 • Tự động thiết lập tiêu đề, mô tả cho sản phẩm, tin tức
 • Thiết lập SEO cho danh mục sản phẩm, tin tức