Chức năng website giới thiệu sản phẩm, dịch vụ

1. Quản trị sản phẩm

 • Hỗ trợ danh mục không giới hạn
 • Upload nhanh nhiều sản phẩm cùng lúc
 • Tìm kiếm nhanh
 • Bộ lọc sản phẩm đa năng
 • Tìm kiếm theo từ khóa, danh mục, giá
 • Thiết lập kích thước ảnh
 • Zoom ảnh khi xem sản phẩm
 • Hiển thị khuyến mại, giảm giá
 • Tùy biến hiển thị giá theo màu sắc, kích thước
 • Bình luận sản phẩm
 • Thiết lập sản phẩm liên quan
 • Thiết lập thuộc tính sản phẩm

2. Quản trị bài viết

 • Thêm trang nội dung không giới hạn
 • Trình soạn thảo trực quan như word
 • Nhúng audio, video, flash vào nội dung
 • Quản lý (Thêm sửa xóa) danh mục tin tức
 • Tùy chọn ẩn/hiện danh mục tin

3. Slideshow

 • Slide chuyển đổi ảnh động. Nhiều hiệu ứng sinh động.

4.Trang cá nhân của thành viên

 • Quản lý thông tin tài khoản

5. Quản lý quảng cáo

 • Tạo các banner cho chiến dịch khuyến mại
 • Thay đổi hình nền web
 • Định vị hiển thị quảng cáo
 • Định dạng ảnh banner, quảng cáo jpg, gif, swf

6. Công cụ tiện ích

 • Liên kết và chia sẻ mạng xã hội Facebook, Google+ , Youtube …
 • Livechat trực tuyến trên website mà không cần đăng nhập
 • Tích hợp bản đồ số (google map)
 • Tạo bình chọn
 • Sơ đồ website (Sitemap)

7. Tài khoản quản trị

 • Thêm tài khoản mới
 • Đổi mật khẩu
 • Quản lý danh sách tài khoản
 • Phân quyền tài khoản
 • 8. Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO)

 • Tối ưu cấu trúc website và liên kết
 • Tối ưu trang nội dung (Thiết lập tiêu đề, mô tả, từ khóa)
 • Tự động thiết lập tiêu đề, mô tả cho sản phẩm, tin tức
 • Thiết lập SEO cho danh mục sản phẩm, tin tức