Tag Archives: digital marketing

Kênh mới nào cho các marketer ngành Dược tiếp cận khách hàng “trúng đích”?

Với quy mô thị trường hàng chục tỉ USD mỗi năm, cơ hội tổ chức, đấu thầu các hoạt động marketing ngành dược tại Việt Nam cực kỳ lớn. Nhưng làm cách nào để bứt phá hiệu quả marketing trong khi đã quá nhẵn mặt với những kênh tiếp thị quen thuộc? Nghiên cứu mới […]